MW Law

Services

MW Law rådgiver og fører retssager inden for en række områder.

Følgende områder er i fokus:

  • Personskadekrav mod ansvarlige skadevoldere, fx ved færdselsulykker.
  • Krav mod eller fra arbejdsgivere fx ved usaglig opsigelse, manglende løn, o. lign.
  • Krav mod eller fra forsikringsselskaber
  • Krav mod eller fra offentlige myndigheder ved forkerte afgørelser.
  • Krav på erstatning eller godtgørelse efter brud på databeskyttelsesreglerne

Desuden bistår og repræsenterer MW Law børn i sager om deres formueforhold og i det familieretlige system i sager om tvang, anbringelse, og lignende forhold, hvor barnet er berettiget til at få beskikket en advokat.

I sager, hvor barnet ikke har mulighed for beskikkelse, men hvor barnet dog ikke desto mindre har partsstatus, bistås efter nærmere aftale pro bono.