MW Law

Hvem er bag

Jeg hedder Mads Wilmann og er advokat. Jeg driver MW Law som enkeltmandsvirksomhed. Jeg er derfor personligt involveret i alle firmaets sager, fra begyndelse til afslutning.

Jeg blev uddannet jurist fra Københavns Universitet i 2017. Jeg fik bagefter job som advokatfuldmægtig og blev beskikket som advokat i 2020.

Jeg har erhvervserfaring fra den offentlige sektor, fra det private arbejdsmarked, og jeg har erfaring fra forskellige advokatkontorer. Jeg har en bred erfaring, som blev grundlagt længe før jeg blev jurist.  

Jeg er oprindeligt specialiseret inden for erstatningsret, forsikringsret, databeskyttelse og sundhedsret, men efterhånden er andre retsområder kommet til. Eksempelvis ansættelsesret, boligret og børneret. Jeg har desuden erfaring med strafferet og udlændingeret fra arbejde i en retshjælp.

Fællesnævneren for disse specialer er procesførelse. Dvs. rådgivning om og repræsentation i tvister, navnlig retssager og voldgiftssager, hvor jeg som advokat har ført mange og forskelligartede sager for mine klienter og herved opnået en solid teoretisk og praktisk erfaring.

Jeg er beskikket som advokat af Civilstyrelsen og medlem af Advokatsamfundet. Det betyder også, at det er muligt at klage til Advokatnævnet over min adfærd eller mit salær. På Advokatsamfundets hjemmeside kan læses herom, eller der kan skrives til Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K, eller via e-mail: klagesagsafdelingen@advokatsamfundet.dk. Læs mere på www.advokatnaevnet.dk.